می فرمود وقتی لقمان از بین دو نفر که داشتن دعوا می کردن رد می شد ازشون گذر نمی کرد جز اینکه بین اون دو صلح برقرار کنه...خب اون لقمان بود نَفَسش حق بود ..ما که نه نَفَس حق لقمان رو داریم نه عقل اصلاح بین مردم رو...ولی خب سعی کنیم باهم خوب باشیم
تو خوب باش حاجی :)))))))) ‎· کلاغ کوچیکه
@alimgn تو هنوز یاد نگرفتی تعیین تکلیف نکنی برای دیگران؟ :)) ‎· کلاغ کوچیکه
@ariandes هان؟ من لحنم معلوم بود شوخیه. تو نت تعیین تکلیف نمیکنم، مگر دوست نزدیکم باشه بهش بگم. نهایتا آنساب بلاک و ... ‎· alimgn
@alimgn: هنوز راه داره تا من توی شبکه های اجتماعی و کلا در تعاملات بالغ شم...الان هنوز دارم یاد می گیرم و تجربه کسب می کنم...جاییکه الان وایستادم اونجاست که اولا از بحث پرهیز کنم و صرفا نظرمو بگم بخاطر اینکه دلی شکسته نشه و نفسی در بحث جری تر نشه..و از بین مطالب هرچه جالب بود شیر کنم...و اما در مواضع سیاسی من نظرم رو میگم نه قصد تحمیلش به کسی رو دارم و نه قصد جدل در موردش رو اگر سوالی در موردش بشه جواب میدم اما اینکه سانسورش کنم بنظرم پسندیده نیست...من بالاصاله سیاسی نیستم و اگر موضع سیاسی می گیرم نشات گرفته از اون مبنای مذهبی و دینیه که تطبیقش میدم در جریان سیاسی روز ..اصراری هم بر حقانیتش ندارم چون در این مورد حرفم از باب نظر شخصی و تطبیقه و نه نقل نص و مُر دین ‎· مصطفی
کامنتمو پاک کردم، ظاهرا سو برداشت شده... ‎· alimgn
@alimgn: نه اتفاقا نظر درخور و دلسوزانه ای بود بی خود پاک کردی ‎· مصطفی