محاله که کسی بتونه کاری کنه که همه ی مردم نسبت بهش احساس رضایت یا قرابت داشته باشند..حتی خدا هم برای خودش دوستانی داره و دشمنانی...اما حالا که این محاله باید حداقل جوری رفتار کرد که دوستان ، آدمو به وجه احسنش دوست داشته باشند و مخالفان و دشمنانت هم در موردت بگن درسته که مخالف یا دشمن بود ولی مخالف یا دشمن نجیبی بود
امام علی یه جمله با این مضمون دارند که هرکاری کنی عده ای مخالف و عده موافق داری...کما اینکه خودش مخالفین و موافقین سرسخت داشت..گرچه امام براشون مخالف نجیبی بود ولی اونها نانجیبی کردن و توهینش می کردن که الحمدلله و بخواست خدا در تاریخ جایگاه امام و مخالفینش در اذهان مردم آزاده و مسلمون اصلا برابر نیست ‎· مصطفی
می‌فرمایند: برای اینکه همه قبولت کنند باید آیه نازل کنی، برای نزول آیات هم اول باید پیامبر شوی که آن هم مستلزم ریاضت‌های دراز مدت اولیه و سالهای طولانی یافتن حواریون است که در نهایت باز هم یهودایی پیدا می‌شود که قبولت نکند. اینها را می‌گم که مواظب باشی چون ذات شرقی مستعد این کار است، دلیل اش هم اینکه همه پیامبران شرقی بوده‌اند. راحت تر اینست بپذیری که خیلی‌ها با تو موافق نباشند، قشنگی
اش هم به همین است، غیر از این که باشد فقط یکی می‌گوید و بقیه هم موافقت می‌کنند. ‎· Mardetanha