Avatar for hozeh
درد غربت بابا غنیمت نبرده...شرافت و خون دل نشونه های مَرده
Comment
شهید اسداللهی و وداع پسر کوچکش ‎· مصطفی

2015-2018 Mokum.place