Avatar for hozeh
درد غربت بابا غنیمت نبرده...شرافت و خون دل نشونه های مَرده
Comment
شهید اسداللهی و وداع پسر کوچکش ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place