درد غربت بابا غنیمت نبرده...شرافت و خون دل نشونه های مَرده
شهید اسداللهی و وداع پسر کوچکش ‎- مصطفی

2015-2016 Mokum.place