Avatar for hozeh
یه سری روایت داریم که مومن رو بخاطر دیدن گناه و احساس نفرت نکردن نسبت بهش شماتت می کنه ، یه سری روایت داریم که مومن رو بخاطر مذمت گناهکار شماتت می کنه ! بحث فعلی و فاعلیه...جمعش اینه که خدا رو خوش نمیاد شخصیت گناهکار رو مذمت و تحقیر کنیم چه بسا زوایایی داشته باشه که از ما پیش خدا مقرب تر باشه اما نسبت به فعل باید منافرت داشته باشیم و فعل رو نهی کنیم اما گناهکار رو طرد نکنیم
Comment
در روایتی امام صادق می فرمان كسى كه مؤمنى را براى گناهى سرزنش كند، نميرد تا خودش آن گناه را مرتكب شود ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place