امروز اولین سالگرد شهادت شهید علی انصاری از شهدای رسانه ی عراقه که در نبرد با داعش شهید شد...مستندی به اسم پُل از تلوزیون ایران پخش شد در مورد ایشون...با اینکه تیر خورده به پاش نیم ساعت قبل از شهادتش جلوی دوربین می گه من شهید میشم...صوت شون که دارند منو صدا می کنند رو می شنوم
بقول ابوالفضل سپهر در شعر اتل متل یه بابا: مرگ و معاد و عُقبی که می گه که دروغه؟ ‎- مصطفی