شهید مطهری می گفتن "از مهمترین عوامل مهجوریت امر به معروف و نهی از منکر ، شیوه بد اجراش در جامعه ست" ، شیوه ای که درش اشخاص توهین یا تحقیر بشند...این دیگه نه تنها امر به معروف و نهی از منکر نیست...بلکه خودش یک منکره...چه بسا بزرگ تر از منکری که طرف مقابل انجام داده