امام صادق علیه السلام می فرمان: اگر پنداز شما اینست که کلام (و گفتگوی زیاد) از نقره ست پس بدان که سکوت از طلاست
رونوشت اول به خودم :دی ‎· مصطفی