شاید یکی از انتقاداتی که بهمون وارده این باشه که از پیامبر کم می گیم...از پیامبری که چنین صفاتی در قران براش ذکر شده و نورشون بواسطه پیامبر بوده
CVzGOYgWIAAy5gt.jpg_large.jpg
در آیه 3 سوره شعرا می فرماد " لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين" یعنی ای محمد نزدیکه از اندوه اینکه بعضی ایمان نمیارند دق کنی...تصورش هم غیرقابل وصفه..اینکه یکی با پیامبر دشمنی کنه و دشنامش بده اما پیامبر از اینها ناراحت نباشه بلکه از این ناراحت بشه که اون چرا هدایت نمیشه و چه عاقبتی در انتظارشه...پیامبر نه اسطوره بود نه فرشته...مَرد بود ولی واقعا مَرد کاملی بود...اگر کوه بود یه قله تک بود..اگر سنگ بود سنگ سختی بود..اگر پرنده بود پرنده ای بود که هیچکس به اوجش نمی رسید ‎· مصطفی