Avatar for hozeh

از آنروز این خانه ویرانه شد... که نان آورش مرد بیگانه شد.... چو ناکس به دِه کدخدایی کند.... کشاورز باید گدایی کند

Comment

فردوسی چه قشنگ گفته ...کدخدا رو به همون آمریکا تطبیق میدیم...مرد بیگانه رو به قاچاق و واردات و بی رویه و سوء مدیریت

 ‎· مصطفی
Comment

مرد بیگانه رو میشه به خیلیا نسبت داد که الان وضع کشور خودمون جوری شده که ملت کم کم باید گدایی کنن

 ‎· sousan
Comment

ده رو هم میتونی لژ های فراماسونی در نظر بگیری و قاچاق رو هم که دجال می کنه ما هم همه دور هم خوفیم *.*

 ‎· Azmat
Comment

@sousan: بله البته با رعایت انصاف...قضاوت کردن کلا سخته در مورد افعال و کارها سختی اش یکمی کمتره چون اکثرا مبهم نیستن و ظاهرشون واضحه و درست و غلطش مشخصه و میشه نقدشون کرد ولی در مورد شخصیت ها که مجموعه ای از کارها و نیت هایی هستن که از اکثرش بی خبریم اصلا نمیشه قضاوت کرد...برای همین دین مون می فرماد در مورد شخصیت ها قضاوت نکنید

 ‎· مصطفی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10