در این محفل جای یک نفره خالیه و اون کسی نیست جز کاربر هانیبال علیه الرحمه...خدایش رحمت کناد در هرجای که هست
در تلگرام برایش پیامی فرستادمی ...امید که باز آید همی ‎- مصطفی
:))))ترکیدیم از خنده ‎- farzaaneh
@farzaaneh: چرا؟ ‎- مصطفی
آخه یهو سرمون تو گوشیش بود پیام اومد حوزه. ‎- farzaaneh
داشتم حرفتونم میزدم البته همون موقع ‎- farzaaneh
@farzaaneh عه شما خانم هانبیال هستید...خوشوقتم از آشنایی تون...البته خودش جواب داد ولی سلام ما رو دوباره بهشون برسونید....خوب شد چیز دیگه ای توی تلگرامش ننوشتم :دی ‎- مصطفی
بلی،باعث افتخارم هست که همسرشم:دی ‎- farzaaneh