یکی از این بندگان خدا ! که خداستیز و دین ستیز هست اومده بود در نقد اخلاق خدامحور مطلبی نوشته بود در ضمنش دشنامی داده بود! یعنی من همینطور محو این تناقض بودم! خب حداقل میخوای اخلاق خدامحور رو نقد توی همون جمله فحش ننویس..ظاهرو حداقل رعایت کن :دی
آدم یاد عربستان می افته وقتی داره که در مورد مبارزه با تروریسم صحبت می کنه :دی ‎· مصطفی
یا مثلا از قریش و عرب جاهلی حجاز در برابر پیامبر دفاع می کنند! قریشی که دختر زنده به گور می کرد و به جاهلی شهره بود...میگن پیامبر به کاروان های قریش دستبرد میزد و مثلا استناد به تاریخ هم می کنند اما نمی گن پیامبر به قریشی حمله کرد که مسلمین رو شکنجه داد و مثل مادر عماریاسر با پدرش رو زیر شکنجه شهید کرد و اموال و خانه های مسلمین رو مصادره کردن ..در تاریخ حتی نام برده شده که مثلا خونه از مسلمین مصادره شد و به کدوم یکی از سران قریش داده شد...حکایت غریبیه دشمنی اینها با خدا ‎· مصطفی