Avatar for hozeh
عارفان که جام حق نوشیده‌اند... رازها دانسته و پوشیده‌اند..... هر کرا اسرار حق آموختند..... مهر کردند و دهانش دوختند
Comment
روال عرفا کلا سکوته...شاگردان نزدیک بعضی از مشاهیر عارف نقل می کنند که وقتی ما می رفتیم دیدن شون اگر قضیه ای مطرح می کردن دیگه در موردش سوالی نمی پرسیدیم...به اون چیزی که می گفتن اکتفا می کردیم...بنامون در شاگردی و استادی در این مرحله از عرفان این بود....البته در عرفان نظری بحث و اشکال بین استاد و شاگرد زیاد میشه ولی وقتی این مرحله می گذره و میره در وادی سلوک دیگه این بحثها نیست...قضیه اونجا فرق می کنه...بقول پسر آقای بهجت که می گفتن نسبت به عارف در مرحله سلوک به شاگرد اینچنین توصیه کردن..تجلس امامه..مقابلش بشین...تنظر الی عیناه..به دو چشماش نگاه کن...اگر چیزی از چشماش بهت داد ، داد وگرنه بی خود تلاش نکن ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place