در عمل به دین برخلاف اونچه در رساله ها نوشتن ما چهار دسته داریم ، مجتهد ، مقلد ، محتاط و حزب اللهی :دی
:))))))) احسنت:دی ‎- zYa-Bushehr
دستی کپی میکنید اینجا و توییتر ؟ ‎- شمیم یاس
@daryaiy: فعلا که امکانات نیست بله ‎- مصطفی