جالبه که موسسه شفافیت بین‌الملل فساد دولتی عربستان رو کم شمرده، اینکه حکومت فقط دست یک خاندان باشه که فساد نیست، حقه....نوشته نظرات صاحبان صنایع و تجار در این مورد بررسی شده یعنی رفتن سراغ شاهزادگان سعودی و وابستگان دربار پرسدین نظرتون در مورد آل سعود چیه!
160127122730_transparency_international__512x288_transparency.org_nocredit.jpg
لابد شاهزادگان هم گفتن نظرمون خوبه فقط وقتشو بییشتر کنید ‎· مصطفی