Avatar for hozeh
وحدت بین شیعه و سنی پیچیده شده از طرفی اختلاف این دو باعث به آتش کشیده شدن منطقه میشه و از طرفی قول به این وحدت باعث اختلاف بین بعضی از شیعیان شده.. امتحان سختیه برای کسانی که میخوان بین این دو جمع کنند و در حالی که به آتش تفرقه طائفه ای دامن نزنند اتحاد داخلی رو هم برهم نزنند..اونها که از اختلاف طائفه ای بین شیعه و سنی سود می برند به همون اندازه از اختلاف داخلی بین شیعیان سود می برند
Comment
اینکه می بینیم توی این دوران حساس که بیش از هر زمان دیگه ای اختلاف بین شیعه و سنی در منطقه تشدید شده ، جبهه های متعارضی در بین شیعیان در مورد مسئله وحدت در حال شکل گیریه خالی از تامل نیست..چه کسی از این جبهه بندی ها سود می بره؟..تکلیف ما نسبت به این جبهه ها چیه؟ نباید همونطور که درصدد کاهش تنش بین شیعه و سنی هستیم در صدد کاهش تنش بین خودمون هم باشیم؟ ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place