موعظه ای از پدر
سیروا فی الارضی که قرآن گفته از این بابه:سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل...در زمین سیر کنید به این نیت که تجربه کسب کنید...در روایته که از پیشنیان عبرت بگیرید پیش از اینکه عبرت آیندگان بشید ‎- مصطفی