در روایته که بعضی هستن ظاهر و باطن شون بده ، هم الکافرون ، بعضی ظاهرشون خوب و باطن شون بده ، هم المنافقون ، بعضی ظاهر و باطن شون خوبه ، هم المومنون ، و بعضی ظاهرشون تعریفی نداره ولی باطن شون خوبه ، هم المتقون
! بعضی هم کسی سر از کارشون در نمیاره ! هم الآخوندون ‎· مصطفی
من فک میکردم متقی یه درجه از مومن بالاتره. ‎· zlou
@zlou: بعضا بالاتره...منظور روایت از اینکه ظاهرشون تعریفی نداره این نیست که ظاهر غیر اسلامی دارن..یا در ظاهر دینو رعایت نمی کنند منظور اینه که مثلا بعضی ظاهرشون رو ببینی می فهمی این ارزشیه..اونها نه ، یه قیافه خیلی معمولی دارن ، مثل قشر پایین دست.. در هیبت و کسوت خاصی هم نیستن به اون اندازه که از دین فهمیدن عمل می کنند در خلوت و جلوت ‎· مصطفی