Avatar for hozeh
امام حسین مثل جدش حریص به هدایت مردم بود ، برای همین می تونست از بین لشکریان یزید حُر درست کنه ، برعکس ما که حریصیم ضلالت مردم رو اثبات کنیم!
Comment
زبیر از خواص بود در جمل امام تا شب جنگ رهاش نکرد و روش کار کرد تا اینکه از جنگ فرار کرد! زبیری که به نقل بعضی روایان شیعه حتی! در احد فرار نکرده بود..بیان کسی که حریص به هدایته با بیان کسی که مصّر به اثبات ضلالته خیلی فرق می کنه...اولی از سر دلسوزیه دومی از سر حقد...اولی نقده دومی دشمنی ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place