در عملیات شکست حصر شهرکهای نبل و الزهرا هواپیماهای ارتش مون هم حضور داشتن و تسلیحات و امدادها رو بصورت دقیق روی مواضع تعیین شده با چتر می انداختن
028.jpg