Avatar for hozeh
اون معارضین سوری که غرب بهشون میگه معتدل دقیقا تفکرات صدام رو دارند ، اینقدر شبیه که حتی مجاهدین خلق هم فهمیده و داره باهاشون تعامل می کنه ، آمریکا هم همونطور که به صدام کمک می کرد و باعث شهادت رزمنده هامون می شد امروز مستقیما به اینا کمک می کنه و مسبب شهادت رزمنده هامونه...آمریکا دقیقا آمریکای گذشته ست و هیچ تفاوتی نکرده ..جبهه اما عوض شده...بعضی از سیاستمداران مون هم همینطور
Comment
از راست "احمد جربا " رئیس ائتلاف ملی معارضین سوری و چپ هم مریم رجوی مجاهدین خلق ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place