روزی نیست که یک خاطره ، یک جمله ، یک موضع از شهید بهشتی ببینم و حسرت نخورم که چرا این مرد بزرگ رو از دست دادیم
beheshti.jpg
رهبر خوبی رو از دست دادیم ‎· Mardetanha
@mardetanha: واقعا...واقعا ‎· مصطفی
احتمالا الان اگر حصر نبود و تو تصادف اتفاقي نمرده بودنش* كلا از قطار انقلاب پيادش كرده بودند يه عالم واقعي نام ببر كه الان در ساختار اصلي نظام با اون دانش و ارتباط كرديم باقي مونده باشه // مسلما أمثال رفسنجاني و هم منظورم نيست ‎· هانا
@mardetanha دقيقا، و هميشه در همچين خلائي هست كه فجايع به بار مياد ‎· هانا