قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام: ترک جواب السّفیه أبلغ جوابه..پاسخ ندادن به نادان رساترین پاسخ است