Avatar for hozeh
خداوند خانه خودش - کعبه - رو بقول قرآن در وادی غیر ذی زرع ساخت ، لم یزرع هم نه ، غیر ذی زرع از لم یزرع هم پست تره..و در پایین ترین و دون ترین مکانِ اون وادی هم خانه اش رو قرار داد ، طوری که هر بارانی بیاد آب به اون منطقه سرازیر میشه...و پیامبرش هم وقتی وارد مدینه شد دست رد به سینه بزرگان و ثروتمندان مدینه زد و رفت به منطقه فقیرنشین مدینه و مهمان یکی از فقرای مدینه شد -ابوایوب انصاری- و مسجدش رو هم در همون منطقه بنا کرد...اینه معادلات خدا و پیامبرش...مقایسه کنید با معادلات رایج در دنیا
Comment
! یه حدیث معروفی هست که میگه اگر منافع مادی ِ این دنیا برای خدا ارزش داشت اجازه نمی داد سرسوزنی از منفعتش به کفار برسه ‎· مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place