توییت نخلی: سه چیز هرگز برنمی گرده : حرفی که از زبان و دهن خارج و صادر بشه .وقتی که به بطلات گذرانده بشه و ارتش سعودی اگر وارد سوریه بشه :دی
:)) ‎- آیــــه!
تکبیر ‎- Dooman