اون سکانس که به حاج کاظم آژانس شیشه ای می گفت اگر اون تفنگ دستت نباشه کی به حرفت گوش میده غم داشت! حرف حاج کاظم و امثالش خریدار نداره
بادیگارد رو دیدین؟ ‎· آیــــه!
نه سینمای خانگی اش اومده؟ ‎· مصطفی
@hozeh: نه بابا تازه اومده جشنواره ولی احتمال خیلی زیاد واسه عید اکران میشه ‎· آیــــه!