یه سری در حرم در ایام عاشورا تاسوعا بعنوان خادم مشغول بودم یه روحانی با یه آقایی دست دوتا جوون سی ساله رو گرفته بودن و آوردن پیش من و اون روحانی گفت اینا سر راه به هر خانمی می رسیدن بهشون تنه می زدن و یا بهشون متلک می انداختن...و بعد اون روحانی با عتاب به اون جوونها گفت آخرین خانمی که بهش تنه زدی همسن مادرت بود خجالت نمی کشی؟ جوونها هم شدیدا قضیه رو انکار کردن...از طرفی نمی تونستم حکم کنم چون قاضی نبودم ، از طرف دیگه نمی تونستم قضاوت کنم چون روحانی تنها مدعی بود و اون نفر دوم که اومده به کمک روحانی می گفت من چیزی ندیدم...از طرف دیگه اگر قضیه قضایی هم می شد بخاطر همین نبودن بینه و دو شاهد به جایی نمی رسید و اگر هم انتظامی می شد احتمالا جوونها رو اذیت می کردن و بعد رهاشون می کردن در حالی که برای اذیت کردن شون بینه و دلیل شرعی نبود و این کار نادرستیه...من مونده بودم و دوتا جوون و یه روحانی شاکی و خدا...خیر هرکسیو میخواد براش دعا کنید توی همچنین موقعیت هایی برای قضاوت قرار نگیره
ویدئو چک حاجی ویدئو چک ‎· ابوتایغر
@abutiger: اون دیگه در حوزه استحفاظی خداست ‎· مصطفی