:) قمیا همچین بلند الله اکبر می کن که انگار دعوا دارند
هنوزم دارن میگن ‎· z_001
:)))) ‎· farzaaneh