چندسال پیش ساعاتی پیش از شروع راهپیمایی پیرمردی قاب بدست روی جدول نشسته بود ازم پرسید راهپیمایی کی شروع میشه؟ گفتم پدر زود اومدی، چند ساعت بعد...وقتی بلند شد دیدم عکس پسر شهیدش دستشه یاد اون آیه افتادم که السابقون السابقون اولئک المقربون..اینها همیشه از ما جلوتر بودن و هستن