میثم دوست محمدی طلبه متولد سال 1370 که در آزمون اجتهاد خبرگان شرکت کرده و آزمون رو قبول و تایید صلاحیت شده
245157_681.jpg
ما دهه شصتی ها هی قپی می اومدیم و دهه هفتادی ها رو مسخره می کردیم درحالی که الان اونا در هر عرصه ای پیشتازند.باید قبول کنیم که دهه مون گذشته..فکر کنم آخرشم اینا سرنوشت کشور و تاریخو رقم بزنند و از دهه شصتی ها در تاریخ بعنوان آدمای پرادعا و غرغرو یاد کنند :دی ‎· مصطفی
دمش گرم... کجایی علامه، دقیقا کجایی؟:دی ‎· zYa-Bushehr
ما جاده صاف کنیم...سنگر ساختیم ولی توش نرفتیم:دی ‎· Emran