بنظرم هر مرجع تقلید باید مشاورینی در امور مختلف مثل بین الملل ، فضای مجازی ، سیاست داخلی و غیره داشته باشه ، مشاورین امین
ندارن یعنی؟ اگر نداشته باشن که وای بر ما! ‎· خانوم میم
ندارن یعنی؟ اگر نداشته باشن که وای بر ما! ‎- خانوم میم ‎· zYa-Bushehr