در انتخابات مجلس سال 79 هاشمی در تهران سی ام شد ، شورای نگهبان گفت تقلب شده و تعدادی صندوق باطل شد تا بیستم اومد پایین ولی استعفا داد..با حكم رهبری 534 صندوق یعنی 726266 رای از 2931113 كل آرا تهران باطل شد البته 29 نفر از لیست 30 نفر اصلاح طلبان در تهران رای آوردن... سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات كشور و آیت الله آزرمی فرماندار تهران به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند و هردو محکوم شدند