من جدیدم من و دست به دست کنید :*
دستمالى هم كنن؟ :)))) ‎· Selene
بلاکت میکنیم اول بسم لله ‎· Vivavida
@selene نه دیگه در اون حد ‎· Pert
@vivavida بیا دوست باشیم دوباره : ( ‎· Pert
اوه نه بابا ! ‎· Noosha
ويدا بلاكش كن اصلا ‎· Selene
@noosha چی شده ؟ ‎· Pert
بازگشت شما خیلی قدیمیا ‎· Noosha
@Noosha ; ) ‎· Pert