من جدیدم من و دست به دست کنید :*
دستمالى هم كنن؟ :)))) ‎- Selene
بلاکت میکنیم اول بسم لله ‎- Vivavida
@selene نه دیگه در اون حد ‎- Pert
@vivavida بیا دوست باشیم دوباره : ( ‎- Pert
اوه نه بابا ! ‎- Noosha
ويدا بلاكش كن اصلا ‎- Selene
@noosha چی شده ؟ ‎- Pert
بازگشت شما خیلی قدیمیا ‎- Noosha
@Noosha ; ) ‎- Pert