چی شده ؟ عکس چرا نصفه میذارید ؟ : / #halfface
photo_2016-01-18_23-25-41.jpg