İşler mi..çok sıkıcı..kadının biri muayyen gününde.dırdırdır yedi hepimizi