Ma gli auguri a Tommi li avete fatti?
NOI sì ‎- ironicmokum
NOI noi? ‎- Ilariaga
<3 ‎- Thomasmann
:* ‎- Ilariaga