Ma gli auguri a Tommi li avete fatti?
NOI sì ‎· ironicmokum
NOI noi? ‎· Ilariaga
<3 ‎· Thomasmann
:* ‎· Ilariaga