خیلی هاتونو فراموش کردم،آلزایمر دارم.. خودتون بیاین ..همین شاپور که همکلاسیم بود به زور یادمه
بیعدب ‎· شاپور
@shapourkhan: شما!!? ‎· saeed_ilia