خیلی هاتونو فراموش کردم،آلزایمر دارم.. خودتون بیاین ..همین شاپور که همکلاسیم بود به زور یادمه
بیعدب ‎- شاپور
@shapourkhan: شما!!? ‎- saeed_ilia