خوشا قم و دوستان با مرامش:)
میم سین و مریدان،بنیامین و تحلیل های سوریه و عراق،نخلی و دیگر هیچ ‎- saeed_ilia
سلام و ارادت :) ‎- Mim Sin
سلام ‎- بنیامین