خوشا قم و دوستان با مرامش:)
میم سین و مریدان،بنیامین و تحلیل های سوریه و عراق،نخلی و دیگر هیچ ‎· saeed_ilia
سلام و ارادت :) ‎· Mim Sin
سلام ‎· بنیامین