سها اسم منو اون اواخر گذاشته بود ایلیای بیابانی: ))
اواخر فرفر ‎- saeed_ilia
اومده ها ‎- alimgn
کو پ!! ‎- saeed_ilia
:) ‎- سها