مدیر نالایق و فرزندان بدتر از خودش
آقازاده‌ها ‎- Mamad
دقیقا، تو اسکیل پایینتر بگیر تا اون بالاها @mirzaie ‎- saeed_ilia