مدیر نالایق و فرزندان بدتر از خودش
آقازاده‌ها ‎· Mamad
دقیقا، تو اسکیل پایینتر بگیر تا اون بالاها @mirzaie ‎· saeed_ilia