قرمه سبزی اگه بدون لوبیا باشه،از غذاهای بهشتی حساب میشه
آن دکمه‌ی بلاک ‎· شاپور
@shapourkhan: عواقب پسا بلاک هم در نظر بگیر ‎· saeed_ilia