حالا کسی میدونه داستان شکل‌گیری اینجا چیه و اصن توسط کی درست شده؟