خدایی اگه این سرویسو یه ایرانی دوباره راه‌اندازی می‌کرد هیشکی نمیرفت توش ثبت‌نام کنه. همجون گودر مرحوم که سرویس وطنی خیلی خوبی هم درست شد به جاش ولی استقبال خیلی کم بود ازش