جای دکمه بلاک و ساب خیلی بده. آدم بعضی موقع دستش اشتباهی می‌خوره یکیو بلاک می‌کنه