с нави видения » from archive
@http://twitter.com/bbsodbbsod да, нихуясе, представил