с нави видения » from archive
Дима помаши маме ручкой соц.реклама 90х - http://www.youtube.com/watch?v=oGIjC_G3G1k&feature=youtube_gdata