Око за око – обман за обман - http://roscomics.com/comics28