с нави видения » from archive
RT @codesnik: @inque встретил сетевик друга, а друг тоже сетевик!