с нави видения » from archive
ЗА СВОБОДУ! ЗА КРИПТОАНАРХИЮ!