democracy vs. sovereignty » from archive
RT @foksyovovich: верфи ловко