delu » posted to delu and invaders_den
Beh, è cominciata: 14>27 March 2016 | LocJAM3 videogame translation contest "14>27 March 2016 | LocJAM3 videogame translation contest" http://www.locjam.org/
Uh ‎· Sarita!
E UP, sai mai che interessi a qualcun altro. ‎· delu